Legeforeningen er i henhold til spesialistreglenes generelle bestemmelser §9 forpliktet til hvert år å innhente Rapport om spesialistutdanning fra alle klinikker/sykehusavdelinger som gir spesialistutdanning i relasjon til spesialistreglene.


SERUS er en Internett-løsning som er utviklet for innhenting av rapporter fra utdanningsinstitusjonene og spesialitetskomiteenes vurdering av disse.


SERUS har funksjoner for alle oppgaver og aktører i denne prosessen. Legeforeningen påser at systemet er oppdatert slik at brukerne får lastet ned og opp nødvendige maler, skjemaer og tilleggsdokumenter tilsvarende de tidligere papirutgavene av dokumentene. Systemet både tar i mot og bekrefter mottak av besvarelser som tilhører rapporten. Systemet melder fra til Legeforeningen og spesialitetskomiteene om rapporter som er mottatt. Spesialitetskomiteene benytter systemet til å lese og kommentere rapporter i sin spesialitet. Klinikkene og sykehusavdelingene mottar melding via e-post når tilbakemelding basert på komiteenes vurderinger er lastet opp i SERUS. Systemet har også et arkiv som lagrer rapporten og tilhørende dokumenter i en database, slik at innsendte rapporter i fremtiden blir tilgjengelig for dem som er gitt lesetilgang.


For å sikre dataene som legges inn i SERUS, får autoriserte brukere på forhånd tildelt en PIN-kode. Det er viktig å merke seg at utdelt PIN-kode kun gjelder ett spesielt formål. PIN-koden identifiserer for systemet hvilken bruker som er pålogget, hvilken spesialitet det rapporteres i, og styrer tilgang til funksjonene ut fra brukerens rolle.


Når du har logget deg på med tildelt PIN-kode, bør du innledningsvis lese brukerveiledningen under "Brukerveiledning" i den horisontale menyen.


Lykke til med bruken av SERUS!


Ev. spørsmål kan sendes på e-post til serus@legeforeningen.no