Godkjente utdanningsinstitusjoner skal ha fått brev fra Legeforeningen om hvordan Rapport for spesialistutdanning skal leveres via Legeforeningens System for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger - SERUS.


Spesialitetskomiteene skal ha fått informasjon fra Legeforeningen om hvordan SERUS skal brukes til å vurdere Rapport om spesialistutdanning.


Ev. spørsmål kan sendes på e-post til serus@legeforeningen.no eller ved å ringe Legeforeningen på telefon 23109000 (sentralbord).