System for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger


Du må ha blitt tildelt en påloggingskode for å få tilgang til dette nettstedet.
Ved behov for informasjon om korrekt påloggingskode, kan du kontakte seksjon for utdanning i Legeforeningens sekretariat.

Om du har valgt denne nettadressen ved søk etter informasjon om fremgangsmåte for å søke om godkjenning som utdanningsinstitusjon, skal du isteden klikke på lenken til Skjema – søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon på legeforeningen.no