System for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomhet i sykehusavdelinger


Den 1.3.2019 trer spesialistforskriften i kraft for del 2 og 3 av spesialistutdanningen og erstatter tidligere regelverk vedrørende godkjenning av utdanningsinstitusjoner.

En konsekvens av omleggingen til ny ordning for spesialistutdanningen er at Helsedirektoratet har besluttet at SERUS-rapportering for året 2018 ikke skal gjennomføres.

Du kan frem til 1.5.2019 logge deg på med tidligere tildelt PIN-kode og hente ut dokumenter som ligger lagret under menyvalg "Arkiv".

Informasjon om godkjenning som utdanningsvirksomhet for del 2 og 3 av spesialistutdanningen i ny forskrift er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.